April 2009 Monthly Meeting - Joseph Wujcik

Click on the images to enlarge

DSC00209 DSC00210 DSC00211 DSC00212 DSC00213
DSC00214 DSC00215 DSC00216 DSC00217
Joseph Wujcik gave a great demo on winged hollow forms.
He was very informative and even threw one off the lathe.
Great to see production turners are human too.
DSC00185 DSC00186 DSC00187 DSC00188 DSC00189
Moody Davis Moody Davis Mark Couto Jerry Hanchey Bill Hubbard
DSC00191 DSC00192 DSC00194 DSC00195
Tut Touchstone Chris Bowman Harold Hall Tommy Hartline
DSC00196 DSC00197 DSC00198 DSC00200 DSC00201
Jess Walls Roger Walters Mel Brown Staten Tate James Files
DSC00202 DSC00203 DSC00204 DSC00205 DSC00206
Moody Davis Moody Davis Buddy Finch Donald Payne David Tucker
DSC00207 DSC00208
Deborah Kinsey Dwight Hostetter